Co robić w razie wypadku?
Jak przygotować dokumenty do likwidacji szkody, aby odzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie?

Wypadek komunikacyjny, szkoda majątkowa, kradzież
 1. W zależności od rodzaju szkody, niezwłocznie zawiadom policję, właściciela pojazdu, lub zarządcę mieszkania, a w razie potrzeby, również pogotowie. Zażądaj pisemnego
  potwierdzenia zgłoszenia, z podaniem nr jednostki policji, który pojawił się na miejscu zdarzenia.
 2. Zabezpiecz miejsce zdarzenia, zgromadź dokumentację potwierdzającą wydarzenie, np. zdjęcia, oświadczenia świadków z podaniem danych osobowych, informacje na temat marki, nr rejestracyjnego pojazdu i sprawcy, jeśli jest znany, oraz jego ubezpieczyciela.
 3. Aby ocenić wielkość szkody, zgromadź rachunki i faktury z wyceną sprzętu, wyposażenia lub pojazdu, które potwierdzają jego wartość przed zdarzeniem.
 4. Zgromadź dokumentację związaną z kalkulacją kosztów naprawy szkody, np. na podstawie oględzin z firmy naprawczej, a także koszty dodatkowe związane z naprawą, np. rachunki za za holowanie, parking, naprawę, etc.
 5. W przypadku większej szkody, skontaktuj się z rzeczoznawcą majątkowym.
Błąd medyczny, obrażenia ciała, śmierć bliskich
 1. Zbieraj dokumentację związaną z historią choroby – kserokopie kart pacjenta potwierdzone za zgodność z oryginałem, opinie, recepty, ekspertyzy, wyniki badań, zaświadczenia, zwolnienia, skierowania oraz całą dokumentację potwierdzającą inne dolegliwości, pozornie nie związane z historią choroby, które wystąpiły po zaistnieniu zgłoszonego zdarzenia.
 2. Zbieraj rachunki związane z wypadkiem – za leki, wizyty, badania, rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny, sanatoria oraz za koszty dojazdu do placówek medycznych.
 3. Jeśli wypadek przytrafił Ci się np. na nierównym chodniku, koniecznie zgromadź dokumenty potwierdzające Twoją obecność w miejscu wypadku lub jego okolicach, np. rachunki, bilety, itp.
 4. W każdym przypadku postaraj się również zebrać oświadczenia osób, które widziały całe zajście, najlepiej w formie pisemnej i koniecznie z podaniem danych osobowych świadków.
 5. W przypadku śmierci osoby bliskiej – zgromadź rachunki potwierdzające wszystkie koszty związane z pochówkiem, również za stypę.
Wypadek przy pracy, stwierdzona choroba zawodowa
 1. Zbieraj dowody zdarzenia oraz innych zaniedbań pracodawcy, np. w postaci oświadczeń świadków, z podaniem danych osobowych, zdjęcia, nagrania, itp.
 2. Nie zgadzaj się na podpisywanie żadnych oświadczeń, które nie są zgodne z prawdą. Nie podpisuj również protokołu wypadku jeśli uważasz, że zawiera niedomówienia lub jest niezgodny z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń.

Ważne

W każdym przypadku, staraj się oddawać jako materiał dowodowy jedynie kopie dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem! Autentyczne dowody zachowaj dla siebie.

Skorzystaj z szybkiej pomocy
lub zgłoś szkodę

Bezpłatne porady powypadkowe w Kancelarii NKO oraz zgłoszenia do Programu Rekomendacji „In Commissis”

Zadzwoń:
+48 22 870 66 46
pon. – pt. 8:00-16:00
standardowy koszt połączenia według cennika operatora, porada prawna bezpłatna

Sam decydujesz, czy chcesz tylko skorzystać z darmowej porady, czy przekazać swoją sprawę w ręce prawników Kancelarii. Zapraszamy do kontaktu!

x

NKO nagradza za pomaganie

Nie jesteś osobą poszkodowaną, ale znasz kogoś, komu możemy pomóc? Weź udział w Programie Rekomendacji In Commissis i odbierz swoją prowizję.

x

Bezpłatna infolinia podatkowa 800 699  077

Nie jesteś osobą poszkodowaną, ale znasz kogoś, komu możemy pomóc? Weź udział w Programie Rekomendacji In Commissis i odbierz swoją prowizję.